Kapcsolat
E-mail
Linkcsere
RólunkSzolgáltatásokSzolgáltatásokÁrainkPartnereinkLinkek
Ápolás
Az ápolás azoknak az ápolási és gondozási eljárásoknak az összessége, amelyek feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése a beteg emberi méltóságának a megőrzésével, környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítésével és bevonásával . Forrás: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 98.§ Szűk értelemben az a tevékenység, melynek során az ápolást végző személy fizikai gondozást és emocionális támogatást nyújt a beteg, sérült vagy remény nélküli embernek; tágabb értelemben minden olyan fizikai és mentális tevékenység, melyet ápoló végez az egyén és a közösség egészségének helyreállítása vagy megőrzése érdekében.

Ápolási anamnézis (ápolási előzmények)

A beteg/ügyfél korábbi és jelen egészségügyi állapotával, életvitelének és szocio-kulturális magatartásának korábbi jellemzőivel és azok megváltozásával, a beteg megtekintésével és szoros megfigyelésével szerzett, a betegség által kiváltott érzésekre és reakciókra vonatkozó és azokkal kapcsolatos adatok szisztematikus összegyűjtése a betegtől és környezetétől strukturált interjú formájában és ezeknek az adatoknak elemzése.

Beteg

Ápolási diagnózis /a
  • Szakképzett és erre feljogosított ápoló ítéletalkotása egy beteg tényleges vagy lehetséges egészségügyi problémájáról, mely a beteg jelenlegi egészségi állapotával kapcsolatosan jelentkezik, és amely probléma olyan ápolói beavatkozást indokol, mely beavatkozás elvégzésére az ápoló megfelelő képzettséggel rendelkezik, s amelyért felelősséggel tartozik.
  • A probléma lehet akut, krónikus, fizikai, lelki, érzelmi vagy társadalmi.
  • Az ápolási diagnózist a beteg-ápoló kapcsolat korai időszakában kell megállapítani és ez módosul a beteg állapotának változásával. Az ápolási diagnózis az ápolási gyakorlat szerves része és különbözik az orvosi diagnózistól, mely a betegség lefolyása során általában nem változik.

Ápolási diagnózis /b


Az ápoló által függetlenül és törvényesen ellátható, valós vagy fenyegető egészségügyi probléma írásbeli megfogalmazása. Az ápolási folyamat második lépése, amelynek során a betegnek a betegséggel vagy kóros állapottal szemben aktuálisan vagy esetleges mutatott reakciót veszi számba.

Beteg

Ápolási terv
Ápolási terv
Az ápolás kezdetén az ápoló által megfogalmazott írásos vázlat vagy keret, mely tartalmazza a beteg ápolási problémáit, meghatározza a probléma megoldásához szükséges ápolói beavatkozásokat és teendőket, betegközpontú célokat. Elérendő eredményeket tűz ki, meghatározza a beteg ápolási beavatkozásokra adott válaszainak értékelési módjait az ápoló részéről. Az ápolási terv változik aszerint, milyen válaszokat ad a beteg a kezelés hatására. Az ápolási terv a beteg kórtörténetének része, okirat, az ápolási folyamat sikeres kivitelét szavatolja.

Ápolási beavatkozás


A beteg károsodásának megelőzésére, vagy lelki, érzelmi, fizikai vagy szociális működéseinek megjavítására irányuló ápolási tevékenység, melynek során történik meg az ápolási tervben meghatározott célok eléréséhez szükséges teendők megvalósítása.

Ápolási beavatkozás

Ápolási eredmény értékelése
Értékelés

Az ápolás befejezésekor az ápolási folyamat eredményeinek értékelése, elemzése. Az értékelést az eredmények vonatkozásában kell végezni, azaz az egyén milyen állapotot ért el az ápolási célkitűzésekben megfogalmazott ápolási beavatkozások eredményeképpen.

Ápolási dokumentáció


Az ápolási folyamat során összegyűlt és a beteggel kapcsolatos valamennyi fontos információ írásos rögzítése a beteg kórtörténetében. A leírt szöveg rögzíti a beteg problémáit és ellátását, ezért okiratnak számít.

Dokumentáció

Ápolási folyamat
Folyamat
Szisztematikus problémamegoldó módszer, amelyet az ápoló minden egyes ügyfélre egyéni helyzetének megfelelően alkalmaz . A folyamat öt fő lépése a helyzetfelmérés , a diagnózis megfogalmazása, a tervezés, az elgondolások megvalósítása és az eredmény értékelése. Az ápolási folyamat az egyének, családok és/vagy közösségek egészségi állapotának javítása érdekében végzett jellegzetes ápolási beavatkozások rendszere. Magába foglalja tudományos módszerek alkalmazását a beteg vagy kliens, család vagy közösség egészségügyi szükségleteinek meghatározására, a szükségletek kielégítésének tervezését, az ápolási tevékenység megvalósítását és az eredmények értékelését. (WHO)

Ápolási standard


Az ápolás minőségének mértéke, mérhető mutatója, beteg magas szintű ellátását szolgáló, minimumként elfogadott ápolási szint. Adott problémával küzdő vagy adott szükségletű betegek tipikus kezelésmódjait foglalják össze ezek a normák.

Ápolási standard

Ápolási etika
Ápolási etika


Az ápolás etikai elveken és normákon alapuló végzése.

Ápolási informatika

Azon alkalmazások, eszközök, eljárások és rendszerek fejlesztése és kiértékelése, melyek segítik az ápolókat a betegápolás során felmerült adatok kezelésében, illetve amelyek támogatják az ápolók gyakorlati munkáját. Az Amerikai Ápolók Szövetsége (ANA, American Nurses Association) (1994) megfogalmazása szerint (Hebda, Czar, és Mascara, 1998).

Ápolási informatika

Betegfelügyelet, szociális gondoskodás, ápolás-gondozás
  • Étkezés utáni mosogatás, takarítás
  • Testi higiéné ( mosdatás, fürdetés ) biztosítása
  • Étkeztetés
  • Bevásárlás
  • Társalkodás
Copyright
OldaltérképElérhetőségek E-mail
 
Vissza a főoldalra
Vissza a főoldalra