Kapcsolat
E-mail
Linkcsere
RólunkSzolgáltatásokSzolgáltatásokÁrainkPartnereinkLinkek
Vissza a bemutatkozó oldalraRólunk
Társaságunk célja Munkatársaink Cégadatok
Elérhetőség
MInőségbiztosítás

 

Dani Zsuzsa

Telefon
20/9777-733

Dani Zsuzsa - szolgálatvezető
szakoktató, szakápoló

Meggyőződésem, hogy az egészségügyben az otthoni betegellátás akkor tölti be hivatását, ha az a piaci igények szerint változni tud, szolgáltatásában jelen van az emberközpontúság és a minőség. A munkatársakat a professzionizmus, a megbízhatóság, a hatékonyság és a felelősségérzet jellemzi. A minőségi betegápolás megvalósulásához szakmai felkészültségemmel és elkötelezettségemmel járulok hozzá.

Földesiné Kulcsár Zsuzsanna

Földesiné Kulcsár Zsuzsanna - Szolgálatvezető helyettes, szakápoló
"ZSU-DUÓ" Egészségügyi Szolgáltató Bt. otthoni szakápolás feladatot lát el.Tetszik ebben a munkában, hogy az otthoni szakápolás nagyon beteg centrikus, és közvetlen. Meleg, emberibb gyógyulást segítő kapcsolatot tudunk kialakítani a betegekkel és családjukkal.

Janus Pannonius Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem, nővérként a Belgyógyászati Klinikán dolgoztam 6 évig, majd körzeti ápolónő és dializáló nővéri feladatokat is elláttam. Az otthoni szakápolás magasszintű szakmai felkészültségen túl, a beteggel való együttműködést és a helyi viszonyokhoz való maximális alkalmazkodást követeli meg tőlem.

A mottóm: együttérzés , megértést, együttműködés az egészség helyreállításáért. Úgy érzem az egészségügyben eltöltött és ledolgozott 24 év erre a munkára maximálisan alkalmassá tett.

Szabó András Irodavezető, koordinátor

Telefon
20/366-9839

Szabó András


A kalocsai Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem, ahol egy általános ápolónői és asszisztensnői szakmát kaptam. 1987. Július 1-től dolgozom főállásban, a Pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán. 1988-ban végeztem el a szülésznői szakot, ettől kezdve a szülőszobán dolgozom szülésznőként. 1997-ben elvégeztem az OKJ-s szülésznőképzőt is. 2002 márciusától másodállásban kezdtem dolgozni Komlón az Otthonápolási szolgálatnál, ahol szakápolási feladatokat látok el. Mindkét területet nagyon szeretem, ezeket érzem igazi hivatásnak."Soha nem a magunkért való küzdelem a cél, hanem mások szolgálata. Ha nem akarunk megbetegedni, nagyon kell egymást szeretnünk. A betegségek megelőzésére és gyógyítására egyaránt a szeretet az egyetlen gyógyszer."
1978-ban végeztem ápolónőként. A betegápolás közben OKJ-s ápolói és fizioterápiás szakasszisztensi végzettséget szereztem. 15 éve dolgozom körzeti nővérként, korábban hospice és otthonápolási szolgálatnál tevékenykedtem. A Zsu-Duo Bt.-nél másfél éve dolgozom, ahol fontos feladatunknak tekintjük a kliensek testi-lelki-szellemi egészségének szinten tartását. Dani Zsuzsi vezetésével a kaposvári dolgozók is mind arra törekszünk, hogy a betegeket maximális gondoskodással, szeretetteljesen lássuk el.


Takácsné Kéri Hajnalka vagyok. 1981-ben végeztem Komlón az egészségügyi szakközépiskolában. 1998-ban végeztem el az OKJ 54 ápoló képzést. Az egészségügyi végzettségemen kívül több képesítéssel is rendelkezem (szenvedélybetegsegítő, szociálterápiás szerepjáték alkalmazói, hittanár végzettség). 1999 óta dolgozom a házibeteg szakápolásban. Ennél a szolgálatnál 2011 március óta. 26 évig dolgoztam a mohácsi kórházban, abból 20 évet a sebészeti, traumatológiai szakrendelésen assziszetensként. Jelenleg hittanár vagyok főállásban. A házibeteg szakápolásban való tevékenységet nagyon szeretem, mert így a beteg otthonában a kellő időt őrá fordítva személyesen foglakozhatom vele.


1992-ben végeztem a pécsi Janus Pannonius Egészségügyi Szakközépiskolában, majd az egykori Pécsi Orvostudományi Egyetem (ma PTE) Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai Szakán folytattam tanulmányaimat, ahol 1995-ben szereztem felsőfokú végzettségemet. Azóta folyamatosan dolgozom dietetikusként és ápolóként a mohácsi kórházban. A folyamatos fejlődés érdekében a szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt veszek.

Gyógytornászként 2007-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetem Főiskolai Karán. Tanulmányaim után főállásban a Komlói Egészségcentrum Pulmonológiai Rehabilitációs Osztályán kezdtem dolgozni, ahol a kórház többi osztályának és az ambuláns ellátás gyógytornájába is bekapcsolódhattam,így számos kórkép kezelésével megismerkedhettem.
E mellett másodállásban már az otthonápolás keretein belül is dolgoztam, amit 2011-től a „ZSU-DUO” Egészségügyi Szolgáltató Bt.-nél főállásban végzek. Itt nagyon fontosnak tartom, hogy a paciens gyógyulása - a megbetegedésének intézeti ellátását követően - már közvetlenül otthonában, szakember irányítása mellett folytatódhasson. Az otthonápolás mellett egy gyermekeknek segítő Vizelési Tréning munkatársaként is dolgozok. Gyógytornászként fontosnak tartom az emberekkel való közvetlen, személyes foglalkozást, a mindenirányú segítségnyújtást, az empátiát.

2008-ban végeztem a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán gyógytornászként. Jelenleg egy kereskedelmi cégnél vagyok alkalmazásban, és mellette a "ZSU-DUÓ" Egészségügyi Szolgáltató Bt-nél dolgozok, mint gyógytornász.
Fontosnak tartom a betegek kezelésénél a gyógytorna legszélesebb körű alkalmazását, amit a konferenciákon és tanfolyamokon való részvételemmel szerzek. A szakmai tudás mellett az empátiás készség és az emberekkel való törődés, ami nélkülözhetetlen a munkám során. A gyógyulási folyamatot nagyban elősegíti a beteggel való kapcsolatunk és a beteghez való hozzáállásunk, hiszen nincs két egyforma betegség, ezért nincs két egyforma gyógyulás sem. 
Hanzel Adrienn


1985-ben általános ápoló és asszisztensi képesítést szereztem, mely szakmát ugyan nem gyakorlom, de gyógytornászi tevékenységemben az itt kapott szemléletet alkalmazom. 1988-ban kaptam a gyógytornász diplomát Budapesten. Ettől az évtől 2010 nyaráig a Szigetvári Kórház alkalmazottja voltam, ahol elsősorban a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon dolgoztam. Itt szereztem nagy tapasztalatot a mozgásszervi megbetegedések, sérülések ellátásából, rehabilitációjából. E mellett a Szigetvári Otthonápolási Szolgálatnál is gyógytornászkodtam.

Jelenleg Nagykozárban lakok családommal, ezért Pécsett helyezkedtem el. Az Életminőség Fejlesztő Szolgáltatások Intézményében halmozottan sérült gyerekeket tornáztatok, és a Zsu-Duó Egészségügyi Szolgáltató Bt-nél gyógytornászkodok.
Meggyőződésem, hogy a betegeknek a gyógyulása illetve a rehabilitációja az otthoni megszokott környezetben, a családtagok szerető gondoskodásával és a szakmai segítséggel – amit a munkatársaimmal tudunk nyújtani - van olyan értékű, mint a kórházi kezelés.

1994-ben végeztem Zalaegerszegen, azóta a Mohácsi Kórházban dolgozom gyógytornászként. Szakterületem a traumatológia, orthopédia és reumatológia.


Besztercei Istvánné Besztercei Istvánné - fizikoterápiás asszisztens

27 éve dolgozok az egészségügyben, 14 éve dolgozom Fizioterápiás asszisztensként Mohács Város Kórházban. Több éve az otthoni betegápolásban is kapcsolatban vagyok a betegekkel. Az otthonápolás magas szintű tudást és betegekkel való kommunikációt követel mindenkitől.
Maximálisan arra törekszem, hogy tudásommal a betegeket szolgáljam.


Jelenleg a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskolájában logopédusként dolgozom.
  • Logopédiai gyakorlatvezető tanárként segítem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, a Nyugat - Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar és a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar hallgatóinak logopédiai gyakorlati felkészítését.
  • Megbízással az otthoni szakápolásban logopédus terapeutaként dolgozom a "ZSU-DUÓ" Egészségügyi Szolgáltató Bt-nél.
A felnőtt korú beszédében sérült személyek logopédiai ellátása, korunk társadalmának jogos igénye. Egyre több az érrendszeri megbetegedés, amelyek következményeként, sajnos változatos kórformák jöhetnek létre. Az agyvérzés illetve agytrombózis, ami féloldali bénulással járhat. Ha a bénulás jobb oldali, akkor a beszéd, az írás, az olvasás, a számolás zavara is társulhat hozzá. A kórházi rehabilitáció megkezdését követően, az állapot javulása az otthon ápolás elengedhetetlen feltétele. A korai szakaszban elkezdett logopédiai terápia sikere a család támogatásával felerősödik. A türelmes, szeretetteljes foglalkozás, a gondoskodás, az elfogadó, megértő légkör, a szakszerű foglalkozás nagy hatással van a beteg beszédteljesítményére.
Munkámmal segítséget kívánok nyújtani: az afázia és dizartria, a hangképzési és nyelési zavarok, a dadogás és hadarás terápiával.

1973-ban végeztem a Gyógypedagógiai Főiskolán Budapesten, háromszakos gyógypedagógusként. Logopédusként 1976 óta dolgozom, 24 évig Komlón láttam el ezt a tevékenységet. 1994-ben végeztem el a grafológiát. Az emberekkel, gyerekekkel, betegekkel való kapcsolatomat könnyebbé tette, mert az írásból is megismerhettem őket. Szakmai tudásomat is folyamatosan bővítettem az új ismeretek megszerzésével.
Jelenleg Sásdon dolgozom a Pedagógiai Szakszolgálat szakmai vezetőjeként és logopédusként. 1996 óta dolgozom az otthonápolási szolgáltatásban Komlón. Ezalatt az idő alatt sok stroke-os beteggel volt kapcsolatom. Gyönyörű munka a beszéd, írás, olvasás újratanítása, amennyiben lehetséges a betegnél. Ebből a témakörből publikáltam: Írástanítás a stroke után." Afáziások kézírása"címmel, mely a Grafológia újságban és a Démoszthenész Hírmondóban jelent meg. A terápia lassú és fáradságos munka. Kis lépésekben tudunk előrejutni és nagyon apró eredményeknek örül a család és a beteg. Az, hogy a betegek kisebb-nagyobb sikerrel újból kommunikálnak valamilyen szinten, és minőségibb életet élnek életük hátralevő részében, ez az OEP által finanszírozott otthoni szakápolási szolgálat rendszer működésének köszönhető.
Gondozonők
Gondozónők
Az egészségügy viszonylag új területe a házi gondozás. Ebben a munkában különösen figyelni kell, hogy a gondozottaknak ne csak dologi, hanem lelki támogatást is nyújtsunk. Igyekszünk az elesett, kiszolgáltatott emberek felé empátival, segítőkészséggel fordulni. A házimunka, ügyes-bajos dolgaik intézése mellett igényük van megértő beszélgetésekre is.

Copyright
OldaltérképElérhetőségek E-mail
 
Vissza a főoldalra
Vissza a főoldalra